Vragen en antwoorden verleasen dd 7 februari 2020

Er is ook een maatregel waarbij (duurzame) projecten met een tijdelijke depositie van stikstof, de benodigde stikstofrechten kunnen leasen van een andere partij. Wat houdt dit in?

Verleasen betekent dat een ondernemer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kan stellen aan een andere initiatiefnemer. Dit is met name belangrijk voor partijen die een tijdelijke stikstofuitstoot hebben, bijvoorbeeld bij de aanleg van windmolens of zonnepanelen. Door stikstofruimte van een ander tijdelijk te leasen, kunnen zij deze (privaat, publiek) voor (tijdelijke) activiteiten gebruiken.

Wanneer wordt het mogelijk om stikstofruimte te leasen of verleasen?

De minister is hierover met de provincies in gesprek. De insteek van beide partijen is om dit op korte termijn mogelijk te maken.

Waar kan men terecht voor informatie over het verleasen of leasen van stikstofruimte?

Het leasen of verleasen van stikstofruimte zal altijd in overleg gaan met de provincie, omdat de provincie regisseur is van een gebiedsproces. Men kan dus bij de provincie terecht. Provincies registreren de aanmeldingen van geïnteresseerden. Zodra meer duidelijk is over (ver)leasen, ontvangen zij bericht. 

©LNV