Vragen en antwoorden over de vergunningverlening

Is er bij overname van een bedrijf ook sprake van extern salderen en daarmee afroming van vergunde ruimte en dier- of fosfaatrechten?

Nee, als een bedrijf door iemand anders gekocht of overgenomen wordt, en het bedrijf wordt op dezelfde manier voortgezet, dan is er geen sprake van afroming. Het bedrijf kan gewoon doorgaan op basis van de bestaande vergunning.

Extern salderen geldt alleen als een bedrijf op een bepaalde plek stopt, en de vergunde ruimte van die locatie op een andere plek gebruikt wordt om uit te breiden. De regels die precies gaan gelden bij extern salderen in de veehouderij, worden de komende tijd uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar de fosfaat- en dierrechten.