Vragen en antwoorden subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen dd 7 februari 2020

Er komt € 172 miljoen beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Waarom is deze maatregel genomen?

Aanpassing in stallen kan een forse bijdrage leveren aan emissiereductie. Agrariërs die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, willen we daarbij helpen. Daarvoor stellen we een subisidiepakket ter beschikking met daarin twee modules voor innovatie en verduurzaming van stallen:

  • De eerste subsidiemodule is gericht op onderzoek (en heet de innovatiemodule);
  • De tweede subsidiemodule is gericht op het financieel ondersteunen van agrariërs bij investeringen in nieuwe technieken die zij doen om deze innovaties toe te passen in hun stallen (en heet de investeringsmodule).

De eerste openstelling van de innovatiemodule is voorzien voor medio april 2020. Daarop volgt de eerste openstelling van de investeringsmodule in mei 2020. Zowel de innovatie- als de investeringsmodule worden de komende vijf jaar twee keer per jaar opengesteld.

Waar kunnen geïnteresseerde agrariërs terecht voor meer informatie over deze subsidie?

In februari, wanneer de regeling wordt gepubliceerd, is meer informatie te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Agrariërs die van de subsidie gebruik willen maken kunnen terecht bij de RVO voor meer informatie. Het contactnummer van de RVO is: 088- 042 42 42 (tijdens werkdagen te bereiken van 08.30 – 17.00 uur).