Algemene vragen en antwoorden landbouw

Wat is het issue in deze sector?

De stikstofdepositie van de Nederlandse Landbouwsector is 46%. Stikstof komt in verschillende verbindingen voor:

  • als stikstofoxiden (NO en NO2), met name uitgestoten uit verkeer en industrie
  • als ammoniak (NH3), voor bijna 90% afkomstig uit de landbouwsector (met name de veehouderij)

Voor de landbouw geldt dat de grootste uitstoot ontstaat in de vorm van Ammoniak (NH3). Ammoniak vormt zich met name uit mest en urine.