Wijziging Regeling natuurbescherming

De Regeling natuurbescherming is gewijzigd om de actualisatie van AERIUS Calculator, de legalisering van de PAS-meldingen en een tijdelijke reservering van stikstofruimte voor woningbouwclusters mogelijk te maken. De gewijzigde regeling is 10 januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Actualisatie AERIUS Calculator

In de gewijzigde regeling is opgenomen dat vanaf 13 januari 2022 gebruik gemaakt moet worden van versie 2021 van AERIUS Calculator om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingsverlening. AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen. AERIUS Calculator 2021 is vanaf donderdag 20 januari 2022  beschikbaar. De impactanalyse en de factsheets over de nieuwe versie van AERIUS Calculator zijn beschikbaar bij het RIVM.

PAS-meldingen

De systematiek om de zogenoemde PAS-meldingen te legaliseren via het stikstofregistratiesysteem (SSRS) is toegevoegd aan de Regeling natuurbescherming.  Hiermee is geregeld dat stikstofruimte in het SSRS in de toekomst ook kan worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen aan PAS-melders.

Tijdelijke reservering voor woningbouwclusters

In de gewijzigde regeling is daarnaast opgenomen dat stikstofruimte uit het SSRS tijdelijk gereserveerd kan worden voor een woningbouwcluster. Een woningbouwcluster omvat ruimtelijk met elkaar samenhangende woningbouwprojecten. Reservering geeft initiatiefnemers zicht op beschikbare stikstofruimte om te komen tot uitgewerkte projecten. Voor gemeenten wordt het daarmee mogelijk om gelijktijdig een bestemmingsplanwijziging te realiseren bij goedkeuring van de individuele projecten uit het cluster. De reservering is alleen mogelijk als de stikstofruimte uit het SSRS niet nodig is voor individuele woningbouwprojecten of de zeven infrastructurele projecten waarvoor het SSRS in 2020 is ingesteld.