Verleasen

Verleasen betekent dat een agrariër een deel van zijn niet benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis beschikbaar stelt aan een andere initiatiefnemer (privaat of publiek) voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. De initiatiefnemer zal hier een marktconforme vergoeding voor afspreken met de verleasende partij. De minister is hierover in gesprek met de provincies. Hierover wordt na overeenstemming meer bekendgemaakt.  

Voor informatie kunnen agrariërs en andere ondernemers terecht bij de eigen provincie en de helpdesk Stikstof

©LNV