Subsidie voor sanering varkenshouderijen (Srv)

De SRV is bedoeld voor varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Deze gebieden staan bekend als veedichte gebieden, omdat er veel varkenshouderijen zijn. Hier wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden.

Het gaat daarbij om de geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. De geurscore bepaalt de mate van geuroverlast. Varkenshouders kunnen de geurscore van hun varkenshouderijlocatie uitrekenen. Dit doen ze volgens de tabel in de nota van toelichting op de subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Voorwaarden voor de subsidie sanering varkenshouderijen

Varkenshouders konden zich tot 15 januari 2020 aanmelden voor deelname aan de Srv. Daarvoor moet het bedrijf wel aan enkele voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Uw varkenshouderij ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Kijk ook om welke gemeenten het gaat binnen de concentratiegebieden.
  • U stopt definitief met productie op de betreffende locatie.
  • U sloopt de stallen op de betreffende locatie.
  • Uw bedrijf voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan ammoniak, zogenaamde ‘gedoogstoppers’, kunnen niet deelnemen aan de SRV.

Er is een volledige lijst met voorwaarden en informatie over de periode om aan de voorwaarden te voldoen. Deze staat in een brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.