Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een subsidie voor veehouders om te stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. Het doel van de regeling is om de stikstofuitstoot (ammoniak) vanuit de veehouderij te verlagen, zodat natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen. Voor 2022/2023 is er € 720 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling richt zich op melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders. Naar verwachting kunnen veehouders zich in de lente van 2022 inschrijven voor deelname aan de regeling.

Vrijwillige regeling voor stoppers

Niet alle veehouders willen in de toekomst nog doorgaan met hun bedrijf(slocatie). Bijvoorbeeld omdat zij met pensioen willen, geen opvolging hebben, de benodigde investeringen niet willen of kunnen doen of omdat zij fysieke of financiële problemen ervaren. Als verkoop van het bedrijf niet goed mogelijk is, biedt de subsidie vanuit de Lbv  mogelijk uitkomst. Voorwaarde is dan wel dat het bedrijf een zekere mate van neerslag van stikstof veroorzaakt in een daarvoor gevoelig Natura2000-gebied.

Verlagen stikstofneerslag

Voor de Lbv is in totaal 970 miljoen euro beschikbaar (€ 720 mln. in 2022/2023 en € 250 mln. na 2024). Als het volledige subsidiebedrag wordt benut, kunnen de bedrijfsbeëindigingen leiden tot een vermindering van de neerslag van stikstof van 16 tot 35 mol per hectare natuur in Nederland per jaar. De opbrengst wordt ingezet voor natuurherstel, het omzetten van PAS-meldingen en voor nieuwe ontwikkelingen waaronder woningbouw.

Aanmelden

Het streven is om de regeling in september 2021 vrij te geven voor een publieke internetconsultatie. In de lente van 2022 kunnen veehouders zich aanmelden voor deelname. Begin 2023 worden de eerste subsidiebeschikkingen verstrekt en kunnen veehouders een start maken met de beëindiging.

Wat houdt de Lbv in?
©Rijksoverheid
Voorlopige tijdlijn Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties
©Rijksoverheid