Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

Er is 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Een aanpassing in stallen kan een forse bijdrage leveren aan emissiereductie. Agrariërs die hierin willen investeren, kunnen daarvoor gebruik maken van een subsidiepakket. We stellen twee subsidiemodules ter beschikking: :

  • De eerste subsidiemodule is gericht op onderzoek en heet de innovatiemodule
  • De tweede subsidiemodule is gericht op het financieel ondersteunen van agrariërs bij investeringen in nieuwe technieken. Deze module heet de investeringsmodule

De eerste openstelling van de innovatiemodule is voorzien voor medio april. Daarop volgt de eerste openstelling van de investeringsmodule in mei 2020. In februari, wanneer de regeling wordt gepubliceerd, is hier meer informatie over te vinden op de website van RVO.

Agrariërs die van de subsidie gebruik willen maken kunnen terecht bij RVO via 088- 042 42 42 (tijdens werkdagen te bereiken van 08.30 – 17.00 uur).