Gericht opkopen van veehouderijen

Het kabinet stelt  350 miljoen euro beschikbaar aan provincies voor de opkoop van veehouderijen. De maatregel is genomen om de stikstofdepositie op de N2000-gebieden te laten dalen. Door de opkoop van veehouderijen, komt er binnen een regio stikstofruimte beschikbaar. Deze ruimte zal worden ingezet voor natuurherstel, of om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Provincies kunnen alleen op basis van wederzijdse instemming afspraken maken met een agrariër. Dit betekent dat de provincie in onderhandeling treedt met de agrariër en afspraken maakt over de opkoop van het bedrijf. Het sluiten van een overeenkomst met de provincie voor opkoop is dus niet verplicht.

Voor meer informatie kunnen agrariërs terecht bij hun eigen provincie. 

©LNV