Gericht opkopen van veehouderijen (MGO)

Het kabinet stelt 483 miljoen euro beschikbaar aan provincies voor de opkoop van veehouderijen. De maatregel geeft provincies de mogelijkheid om piekbelasters op te kopen. Piekbelasters zijn veehouderijen met een hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden. Deelname aan de maatregel is altijd vrijwillig.  

Doelgericht werken aan natuurherstel

Door piekbelasters op te kopen kunnen provincies heel doelgericht stikstofneerslag verlagen daar waar dat het hardst nodig is. Dat maakt het mogelijk om ook heel gericht te werken aan natuurherstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wanneer de stikstofneerslag van die gebieden op een gezonde grens zit, komt op termijn ook ruimte beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

De Maatregel Gerichte Opkoop is vrijwillig

Provincies en veehouders gaan met elkaar in onderhandeling over de koopovereenkomst. De twee partijen kunnen alleen op basis van wederzijdse instemming een koopovereenkomst met elkaar afsluiten. Het sluiten van een koopovereenkomst met de provincie is dus niet verplicht.

Eerste tranche in uitvoering

De eerste tranche van de MGO wordt op dit moment door provincies uitgevoerd. Het oorspronkelijke budget van 100 miljoen euro voor deze tranche wordt met 133 miljoen euro – resterende middelen van de Saneringsregeling varkenshouderij – opgehoogd. Koopovereenkomsten met ondernemers moeten uiterlijk 4 juli 2022 zijn afgesloten.   

Tweede tranche eind 2021

De eerste tranche van de MGO is inmiddels gesloten: provincies kunnen hiervoor geen budget meer opvragen. Na evaluatie wordt de tweede tranche eind 2021/begin 2022 opengesteld.

Voor meer informatie kunnen agrariërs terecht bij hun eigen provincie. 

©LNV
Maatregel Gerichte Opkoop
©Rijksoverheid