Geen vergunningsplicht beweiden en bemesten

Voor een goede bedrijfsvoering zijn beweiden en bemesten noodzakelijk. Er is daarom met provincies afgesproken om beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig te maken. Het kabinet sluit hierbij aan bij het advies bemesten en beweiden van het Adviescollege Remkes. Gezien voor beweiden en bemesten momenteel ook geen vergunning nodig is, verandert er voor de agrariër niets.

Voor meer informatie kunnen agrariërs terecht bij de eigen provincie.

Vragen en antwoorden over maatregel: geen vergunningsplicht beweiden en bemesten