Extern salderen

Extern salderen houdt in dat een initiatiefnemer extra depositie die hij veroorzaakt, compenseert wanneer hij die veroorzaakt. Binnen een gebied mag deze depositie niet boven een bepaalde waarde komen. Wanneer een initiatiefnemer binnen dat gebied wil uitbreiden, kan dit uitstoot van depositie veroorzaken. Deze uitstoot door uitbreiding moet dan worden gecom­­­­­­penseerd. Hij kan dit doen door een ander bedrijf binnen dit gebied op te kopen (extern salderen). Samen met de provincies is afgesproken dat extern salderen met veehouderijbedrijven weer wordt opengesteld op korte termijn. Daarbij is afgesproken dat zij de regie houden om ongerichte en ongecontroleerde opkoop te voorkomen.

Voor informatie kunnen agrariërs en andere ondernemers terecht bij de eigen provincie en de helpdesk Stikstof.

©LNV