Coaches en regiobijeenkomsten

Voor veel agrariërs geldt dat de stappen die hij of zij kan en wil zetten om stikstofreductie mogelijk te maken, afhankelijk is van zijn of haar persoonlijke situatie. Voor elke situatie zijn er verschillende regelingen en instrumenten beschikbaar die hieraan kunnen bijdragen. Om hier duidelijkheid in te scheppen voor de agrariër, werken we aan manieren om hen persoonlijk te informeren en begeleiden bij deze keuzes.  

De komende periode worden samen met provincies regiobijeenkomsten georganiseerd om met agrariërs in gesprek te gaan, de verschillende mogelijkheden te bespreken, hen te begeleiden bij keuzes en te helpen de juiste regelingen en instrumenten in te zetten. Ook komen er erfcoaches die persoonlijk bij agrariërs ‘aan de keukentafel’ kunnen adviseren.

Voor informatie kunnen agrariërs terecht bij de helpdesk Stikstof.

Vragen en antwoorden coaches en regiobijeenkomsten

Infographic: productierechten agrariërs

Beeld: ©LNV / Mooijontwerp