Aanpassing veevoer

Veevoer bevat vaak meer eiwit dan een dier nodig heeft. Daardoor komt er meer ammoniak uit  urine en mest. De ammoniak in urine en mest is een vorm van stikstof. Een aanpassing in het voer vermindert dus de uitstoot van stikstof uit de veehouderij.

Een voorwaarde is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. Het kabinet betrekt de veehouderij bij de uitwerking van de plannen.