Vragen over het programma duurzame energie

Wat is het doel van het programma?

Het doel is om de vergunningverlening voor activiteiten en projecten weer vlot te trekken door deze te bundelen in een programma. Deze aanpak draagt bij aan structurele stikstofreductie.

Voor wie is het programma bedoeld?

Op dit moment is de rijksoverheid bezig om de randvoorwaarden van dit programma te ontwikkelen. Begin 2020, wanneer er meer duidelijkheid is, zullen wij dit bekendmaken.

Welke projecten komen in aanmerking voor het programma?

Het is nog niet bekend welke projecten onder dit programma gaan vallen. Aan de randvoorwaarden wordt momenteel gewerkt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Begin 2020, wanneer er meer duidelijkheid is, zullen wij dit bekendmaken.

Hoe kan ik mijn energieproject onder het programma brengen?

De criteria voor de projecten die onder dit programma gaan vallen zijn nog niet bekend. Begin 2020, wanneer er meer duidelijkheid is over de criteria en voorwaarden van het programma, zullen wij dit bekendmaken.

Wie voert het programma uit?

Het programma valt onder regie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maak ik als initiatiefnemer van een duurzaam energieproject automatisch onderdeel uit van het programma, of moet ik ergens aankloppen?

Dit is nog niet bekend. Begin 2020, wanneer er meer duidelijkheid is over de criteria en voorwaarden van het programma zullen wij dit bekendmaken.

Kom ik ook in aanmerking voor dit programma als ik al een subsidiebeschikking heb gekregen, maar nog niet ben begonnen met bouwen?

De criteria voor de projecten die onder dit programma gaan vallen zijn nog niet bekend. Daarom kunt u op dit moment nog geen energieproject aanmelden.