Verklaring Rijk en Provincies over de stikstofaanpak

Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd. Vanuit de eigen verantwoordelijkheden, wordt er gezamenlijk gewerkt aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Vergunningverlenging

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt.

Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Provincies en het Rijk geven uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid. Overigens is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.