Vragen over de energietransitie

Welke gevolgen zijn er voor aanvragen van SDE+ regeling uit het Klimaatakkoord?

Aanvragen voor de SDE+ moeten alle benodigde vergunningen hebben. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als de vereiste vergunningen niet beschikbaar zijn. Ook niet als dit het gevolg is van de uitspraak over het PAS. Dit geldt voor aanvragen voor najaar 2019. In 2020 is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen.

Loopt de overstap naar een schone vorm van energie nu vertraging op?

De overstap naar schone energie kan gewoon doorgaan. Het kan wel zo zijn dat sommige projecten beperkte vertraging oplopen. Projecten die geen stikstof uitstoten in een Natura 2000-gebied kunnen weer doorgaan. Projecten die wel (te veel) stikstof uitstoten in Natura 2000-gebieden kunnen gebruik maken van instrumenten zoals salderen, ecologische onderbouwing en de ADC-toets om te bekijken of het project door kan gaan of dat er aanpassingen nodig zijn in het project.