Bouw

Om de bouwsector te verduurzamen worden er verschillende maatregelen genomen. De maatregelen bestaan uit onder meer de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), middelen voor emissiearme en circulaire aanbestedingen door rijksdiensten, en een kennis- en innovatieprogramma.

Kijk voor alle maatregelen op: Bouw | Maatregelen | Aanpak Stikstof