Subsidieregeling walstroom zeevaart

Status: in uitvoering 

Wat houdt de maatregel in?

Walstroom is een voorziening waarmee elektriciteit kan worden geleverd aan schepen, vanuit  het elektriciteitsnetwerk op het vasteland. Door walstroom te gebruiken kunnen de (diesel)hulpmotoren van het schip na het aanleggen aan de kade worden uitgezet. Dat maakt minder geluid, maar is ook schoner en leidt tot daling van de stikstofdepositie. Daarbij kan walstroom worden aangeboden voor een tarief dat gelijk of lager is dan het opwekken van stroom aan boord. Dat is goed voor het verlagen van de stikstofuitstoot én voor de portemonnee van de scheeps-/ladingeigenaar.

In alle zeehavens bestaan plannen voor walstroomprojecten, maar het is duur om hierin te investeren. Om het gebruik van walstroom in de zeevaart te stimuleren is 12 miljoen euro beschikbaar gesteld in de vorm van subsidie. In juni is hier 20 miljoen euro bijgekomen vanuit de onderuitputting van de subsidieregeling saneringsregeling varkenshouderij

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met 0,3 mol per hectare per jaar in 2030.    

Wat is de stand van zaken?

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt per project maximaal 35% van de investeringskosten met een maximum van € 5 miljoen. Naar verwachting gaat de regeling op 1 september 2022 weer open voor het indienen van aanvragen via RVO.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Deze maatregel is gericht op alle Nederlandse zeehavens. 

Videoreportage over stikstofreductie door walstroom

In deze videoreportage vertelt Hedzer Keulen van Heerema Marine Contractors hoe zij met walstroom de stikstofuitstoot te verlagen en CO2-neutraal willen zijn.