Subsidieregeling walstroom zeevaart

Status: in uitvoering 

Wat houdt de maatregel in?

Walstroom is een voorziening waarmee elektriciteit kan worden geleverd aan schepen, vanuit  het elektriciteitsnetwerk op het vasteland. Door walstroom te gebruiken kunnen de (diesel)hulpmotoren van het schip na het aanleggen aan de kade worden uitgezet. Dat maakt minder geluid, maar is ook schoner en leidt tot daling van de stikstofdepositie. Daarbij kan walstroom worden aangeboden voor een tarief dat gelijk of lager is dan het opwekken van stroom aan boord. Dat is goed voor het verlagen van de stikstofuitstoot én voor de portemonnee van de scheeps-/ladingeigenaar.

In alle zeehavens bestaan plannen voor walstroomprojecten, maar het is duur om hierin te investeren. Om het gebruik van walstroom in de zeevaart te stimuleren is 64 miljoen beschikbaar vanuit de stikstofaanpak. Dit bestaat uit 12 miljoen euro die in april 2020 is gereserveerd, aangevuld met 32 miljoen extra budget in 2022 en in 2021 met 20 miljoen euro die niet was gebruikt in de subsidieregeling saneringsregeling varkenshouderij

Wat levert het op?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat door deze maatregel  de stikstofneerslag kan dalen met 0,3 mol per hectare per jaar in 2030. Deze berekening is gebaseerd op de oorspronkelijke 12 miljoen, het effect van de extra investering is nog niet berekend. 

Wat is de stand van zaken?

De regeling wordt op 19 juni 2023 voor de vierde keer opengesteld en loopt dan tot en met 15 september 2023. Aanmelden kan dan via RVO.nl.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt per project maximaal 35% van de investeringskosten met een maximum van € 5 miljoen. Deze maatregel is gericht op alle Nederlandse zeehavens. 

Videoreportage over stikstofreductie door walstroom

In deze videoreportage vertelt Hedzer Keulen van Heerema Marine Contractors hoe zij met walstroom de stikstofuitstoot te verlagen en CO2-neutraal willen zijn.