Stimuleren elektrisch taxiën

Status: pilot in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Vliegtuigen gebruiken hun eigen motor om van de landingsbanen naar de gates en van de gates naar de startbanen te rijden. Door elektrisch taxiën hoeven de vliegtuigen de eigen motoren niet te gebruiken en wordt er dus geen kerosine gebruikt. Hierdoor wordt er minder stikstof uitgestoten. Luchthavens onderzoeken wat er nodig is om elektrisch taxiën in te voeren. De luchthavens doen dat in het kader van het Akkoord Duurzame Luchtvaart, uit 2019, dat is opgenomen in de Luchtvaartnota. Als blijkt dat elektrisch taxiën haalbaar en wenselijk is, dan is er €10 miljoen beschikbaar in de vorm van innovatiesubsidie vanuit de aanpak stikstof.  

Wat levert het op?

PBL heeft berekend dat door deze maatregel de stikstofneerslag potentieel kan dalen met 0,3 tot 0,4 mol per hectare per jaar in 2030. Er is nog geen zicht op de kosten en het beleid dat nodig is om dit potentieel te ontsluiten. 

Wat is de stand van zaken?

In 2021 is de haalbaarheidsstudie afgerond en was er een proef (‘pilot’) op Schiphol. Daaruit bleek dat duurzaam taxiën de uitstoot van stikstof en andere luchtverontreinigende stoffen vermindert. Maar om over te gaan op duurzaam taxiën zijn ook grote aanpassingen nodig. In 2022 nam Schiphol een volgende stap en schaalde zij de pilot die in de haalbaarheidsstudie is uitgevoerd op. Schiphol kocht in 2022 twee taxibots (de externe voertuigen die de vliegtuigen voorttrekken).

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Op dit moment is de innovatiesubsidie nog niet beschikbaar.