Verkeer en vervoer

Ook al reizen we steeds schoner, de verkeer- en vervoersector draagt ook bij aan de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden. Het wegverkeer en de scheepvaart zijn binnen de verkeer- en vervoersector verantwoordelijk voor de grootste uitstoot.

Door bestaande regelgeving in binnen- en buitenland is de uitstoot in de mobiliteitssector de afgelopen jaren al flink gedaald. Om de stikstofuitstoot binnen de sector verkeer en vervoer nog verder (en sneller) te verlagen worden verschillende maatregelen genomen.