Verkeer en vervoer

Ook al reizen we steeds schoner, de verkeer- en vervoersector is nog steeds verantwoordelijk voor 11% van de totale stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden. Het wegverkeer en de scheepvaart zijn binnen de verkeer- en vervoersector verantwoordelijk voor de grootste uitstoot. Door bestaande regelgeving in binnen- en buitenland is de uitstoot in de mobiliteitssector de afgelopen jaren al flink gedaald. Om de stikstofuitstoot binnen de sector verkeer en vervoer nog verder (en sneller) te verlagen worden verschillende maatregelen genomen.

Vooruitlopend op deze bronmaatregelen is de snelheid op Nederlandse snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur, tussen zes uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Deze maatregel is ingevoerd op 16 maart 2020.