Subsidiemodule voor agrarische bedrijfsvoering en educatie (SABE)

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunnen veehouders die met hun bedrijf een hoge mate van stikstofneerslag veroorzaken op een Natura 2000-gebied, een adviesvoucher aanvragen ter waarde van maximaal €1500. Met deze voucher kan een individueel advies worden aangevraagd van een erkende, onafhankelijke bedrijfsadviseur. De bedrijfsadviseur geeft advies over persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en bedrijfsopvolging binnen het bedrijf. Lees hier meer: Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) (rvo.nl)

Wat levert het op?

De adviezen richten zich op concrete (vervolg) stappen voor het fors verminderen van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Dit kan gaan over bijvoorbeeld mogelijkheden voor extensiveren, omschakelen, vrijwillig stoppen en verplaatsen.

Wat is de stand van zaken?

De regeling staat open tot en met 1 december 2023. Aanmelden kan via RVO.nl.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

De regeling is specifiek voor veehouders die vallen onder de landelijke aanpak piekbelasting. Met de AERIUS Check kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor de regeling.