Saneringsregeling varkenshouderijen

Status: inschrijving gesloten, afrondingsfase

Wat houdt de maatregel in?

De subsidie voor sanering varkenshouderijen (Srv) is oorspronkelijk bedoeld voor varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken in de concentratiegebieden Oost (I) en Zuid (II) van de Meststoffenwet. Deze gebieden staan bekend als veedichte gebieden, omdat er veel varkenshouderijen zijn. Hier wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden.

Varkenshouders binnen deze gebieden die definitief stoppen met hun bedrijf en geen varkens meer houden, komen in aanmerking voor deze subsidie.

De subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met maximaal 2,8 mol per hectare per jaar.   

Wat is de stand van zaken?

277 varkenshouders hebben aangegeven te willen stoppen en daartoe een overeenkomst ondertekend. De laatste stallen zullen naar verwachting in de loop van 2023 worden afgebroken.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Aanmelden voor deze maatregel is niet meer mogelijk. Varkenshouders die willen stoppen kunnen wellicht gebruik maken van de tweede tranche van de maatregel Gerichte opkoop veehouderijen of van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.