Industrie

Vooral het verkeer en de industrie zorgen voor uitstoot van stikstofoxiden. Om de stikstofdepositie in de industrie te verlagen worden verschillende maatregelen genomen.