Industrie

De industriesector is verantwoordelijk voor 2,1% van de stikstofneerslag in Nederland. Om de stikstofdepositie te verlagen worden verschillende maatregelen genomen.