Transitie Landelijk Gebied

Ook in de toekomst willen we in een veilig land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en goed en voldoende water. Dit zijn allang geen vanzelfsprekendheden meer. Het is daarom noodzakelijk dat we op een heel andere manier leren omgaan met de ruimte en natuur in ons land, zeker nu het klimaat steeds grilliger wordt.

Samenvatting: Ook in de toekomst willen we in een veilig land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en goed en voldoende water. Dit zijn allang geen vanzelfsprekendheden meer. Het is daarom noodzakelijk dat we op een heel andere manier leren omgaan met de ruimte en natuur in ons land, zeker nu het klimaat steeds grilliger wordt.

Voice-over tekst:
Het platteland, de dorpen, en de steden.
Elk gebied in Nederland heeft unieke eigenschappen.
En waar je ook woont of werkt, overal willen we kunnen rekenen op schoon water, schone lucht en een gezonde bodem.
Dat gaat niet vanzelf en is steeds minder vanzelfsprekend.
We zijn een klein land met veel inwoners, bedrijvigheid, industrie en landbouw bodem, water en natuur staan onder druk en we ervaren langere periodes met droogte, hitte en wateroverlast.
Dat heeft gevolgen voor onze voedselproductie, werkgelegenheid en gezondheid.
We merken het in heel Nederland ook al verschillen de problemen per gebied.
We kunnen de balans terugbrengen als we nu in actie komen.
En voor ieder uniek gebied bepalen hoe we het beste de bodem, natuur en waterkwaliteit kunnen herstellen.
Hierbij zullen we soms lastige keuzes moeten maken om alle activiteiten te laten passen in een gebied. Daarom gaat de overheid met lokale experts, bewoners, ondernemers en organisaties in kaart brengen wat ons te doen staat.
Samen maken zij plannen die passen bij de eigenschappen, kenmerken en inwoners van een gebied. Want de situatie in de kustgebieden is anders dan op de Veluwe.
Samen herstellen we de natuur en maken we de bodem weer gezond.
We verbeteren de waterkwaliteit en verminderen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Zo zorgen we dat elk uniek gebied in Nederland gezonder, aantrekkelijker en veiliger wordt en blijft.
Wil je meer weten over de aanpak? Ga naar Toekomstlandelijkgebied.nl

Tekst in beeld:
Wil je meer weten over de aanpak?
Ga naar Toekomstlandelijkgebied.nl