Versneld natuurherstel Andersche Diep

In deze video ziet u hoe de familie Ubels werkt aan natuurherstel bij het Andersche Diep. Het Rijk werkt samen met de provincies en sectoren om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Natuurherstel en -verbetering is één van de belangrijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. 

Versneld natuurherstel Andersche Diep