Minister Schouten bezoekt Natura 2000-gebied in Overijssel

Op woensdag 8 januari 2020 bezocht Minister Schouten het natuurherstelproject-Snoeyingsbeek, ten noorden van Losser (Overijssel). Dit project wordt uitgevoerd in de Natura 2000-gebieden Landgoederen Oldenzaal (waar een beek ontspringt) en Dinkelland. De vochtige bossen in de omgeving van de beek kampen met twee problemen: de waterstanden zijn te laag en er komt teveel stikstof op de bodem. Dat leidt onder andere tot verzuring van de toplaag van de bodem.

Minister Schouten bezoekt Natura 2000-gebied in Overijssel