Verkenning governance en participatie stikstofaanpak

De verkenning Governance en participatie biedt inzicht in de overlegstructuur met stakeholders binnen de stikstofaanpak. Ook evalueert de verkenning de bestaande Klankbordgroep Stikstof en geeft advies over de in te richten overlegstructuur in de toekomst.