Presentatie verkenning Normeren en Beprijzen van stikstofemissies

PDF document van de presentatie van de verkenning Normeren en Beprijzen van stikstofemissies door Bernard ter Haar (ABD) tijdens het webinar Verkenningen stikstof van 24 maart 2021.