Tijdlijn

Het kabinet wil de stikstofneerslag terugdringen om op die manier de natuur te versterken en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Rijk en provincies hebben hier de afgelopen maanden stappen in gezet en de komende tijd volgen er meer. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan een structurele aanpak van de stikstofcrisis. Hieronder vindt u een overzicht van de genomen en nog te nemen stappen.

Tijdlijn