Tijdlijn

Het kabinet wil de stikstofneerslag terugdringen om op die manier de natuur te versterken en op termijn ruimte ook weer ruimte te creëren voor vergunningverlening. Om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur te herstellen, hebben Rijk en provincies afgelopen periode verschillende stappen gezet.

Tijdlijn