Onderzoek en verbetering van data

De data die gebruikt worden voor het meten en berekenen, spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van stikstofmetingen en rekenmodellen. Dit programmaonderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof onderzoekt hoe de kwaliteit van data verbeterd kan worden.

Bij het berekenen van de stikstofneerslag, gebruikt het RIVM data uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld van kennisinstituten en onderzoeksbureaus, zoals, WUR, CBS en het KNMI. Het gaat hierbij om data over bijvoorbeeld weersomstandigheden, gegevens over emissiefactoren en informatie over landgebruik. Voor het optimaliseren van deze data zijn verschillende projecten opgestart.

Projecten

Op dit moment lopen er verschillende projecten voor het verbeteren van de kwaliteit van data. Er loopt een project naar verbetering van emissiefactoren en er wordt onderzoek gedaan naar de snelheden van stikstofneerslag. Daarnaast loopt er een onderzoek naar het verbeteren van de gegevens over het weer.

Momenteel lopen onderstaande projecten om de emissieberekeningen te verbeteren: