Onderzoek naar vernieuwing landelijk meetnet en rekenmodellen

Nieuwe technische ontwikkelingen maken de mogelijkheden voor meten en berekenen groter. Dit programmaonderdeel richt zich op onderzoek voor vernieuwing van stikstofmetingen en rekenmodellen. 

Er bestaan verschillende rekenmodellen voor het meten van stikstof. Binnen dit programmaonderdeel worden deze rekenmodellen vergeleken. Ook bekijkt het programma of het combineren van diverse rekenmodellen van toegevoegde waarde is voor de nauwkeurigheid van de berekeningen. Daarnaast is er aandacht voor mogelijkheden om metingen te verbeteren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of satellietwaarnemingen en ensemblemodellen een aanvulling kunnen zijn op bestaande stikstofmetingen. Een aantal kennisinstellingen: RIVMTNOCBSWURKNMI en CML  werkt hieraan mee en bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Dit met als doel de huidige bepaling van de stikstofdepositie in Nederland te verbeteren.

Wat levert het op?

Dit programmaonderdeel werkt het aan het vernieuwen en verbeteren van het meetnet en rekenmodellen. Het programma kijkt daarbij of nieuwe vormen van meten de rekenmodellen en metingen kunnen verrijken.