Verbeteren kwaliteit landelijke meetnet en rekenmodellen

Onderhoud, actualisatie en het verbeteren van de kwaliteit van het landelijke meetnet is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof. Het RIVM speelt een grote rol bij het uitvoeren van dit programmaonderdeel. Inzichten uit onderzoek worden gebruikt bij het verbeteren van de data en de vernieuwing van het landelijke meetnet en rekenmodellen.

Voor het bepalen van de uitstoot, verspreiding en het neerslaan van stikstof worden metingen gedaan en rekenmodellen gebruikt. In verschillende (natuur) gebieden verspreid over Nederland staan honderden meetpunten om te meten hoeveel stikstof er in de lucht zit en neerkomt in natuurgebieden. Naar aanleiding van onder meer de aanbeveling van het Adviescollege Meten en Berekenen, is onlangs het aantal meetpunten uitgebreid. Dit met als doel om nog nauwkeuriger de hoeveelheid stikstof te kunnen meten.
Met alleen metingen kan de stikstofneerslag niet voor heel Nederland in kaart gebracht worden. Daarom werkt het RIVM met rekenmodellen. Op basis van de nieuwe metingen en wetenschappelijke ontwikkelingen actualiseert het RIVM de rekenmodellen.

Projecten

Meetmonitoring

Hoge resolutiemetingen

Rekenmodellen stikstof

Lees meer over het meten en berekenen op de website van het RIVM.

Wat levert het op?

Door continu te werken aan een kwaliteitsverbetering van de meetnetten en rekenmodellen onstaat er een steeds nauwkeuriger beeld van de werkelijke uitstoot, verspreiding en neerslag van stikstof.