Over Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Om tot oplossingen van het stikstofprobleem te komen, wordt er gebruik gemaakt van meet- en rekenmethodieken. De Adviescommisie Meten en Berekenen Stikstof, bestaande uit verschillende experts, onderzoekt welke verbeteringen bij het meten en berekenen van stikstof mogelijk zijn. Voorzitter van het Adviescollege is De heer prof. Dr. L. Hordijk.

Wat doet Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof precies?

De opdracht van het kabinet aan Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is om te adviseren over de bestaande meet en rekenmethodiek. Deze methodiek wordt gebruikt om de relatie tussen de stikstofuitstoot en stikstofdepositie te bepalen. Ook brengen ze een advies uit over hoe bestaande meetnetten kunnen worden uitgebreid en verbeterd.

Twee fases

De werkzaamheden van het Adviescollege worden in twee fasen uitgevoerd. In fase één wordt er geïnventariseerd of en welke verbeteringen er nodig zijn aan de huidige meet en rekenmethodieken. Deze fase is begin maart 2020 afgerond. De bevindingen zijn te lezen in het adviesrapport: Niet uit de lucht begrepen

In fase twee zijn eventuele verbetermogelijkheden uitgewerkt zodat deze beoordeeld en ingebracht kunnen worden. Deze fase is begin juni 2020 afgerond. De bevindingen zijn te lezen in het adviesrapport: Meer meten, robuuster rekenen

Wie zitten er in het Adviescollege?

De heer prof. dr. L. Hordijk

De heer prof. dr. ing. J.W. Erisman

De heer dr. H. Eskes

De heer dr. J.C. Hanekamp

De heer prof. dr. M.C. Krol

Mevrouw prof. dr. P.F. Levelt

De heer prof. dr. M. Schaap

De heer prof. dr. ir. W. de Vries