Internetconsultatie ministeriële regeling Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Vandaag start de internetconsultatie over de ministeriële regeling stikstofreductie en natuurverbetering, waarin het kabinet de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en bijbehorende algemene maatregel van bestuur verder uitwerkt. De internetconsultatie duurt tot 24 mei 2021.

De ministeriële regeling stelt nadere regels over de applicatie voor de monitoring van de omgevingswaarde van 2030 en over aanvraagvereisten voor vergunningplichtige bouwactiviteiten t.b.v. de emissiereductieplicht. De wijziging van de aanvraagvereisten wordt van kracht op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (voorzien 1 januari 2022).

De regeling is onderdeel van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorziet in de wettelijke verankering daarvan en stelt bindende doelstellingen aan stikstofreductie. Lees hier meer over de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.