Herziene beslissing op bezwaar Wob PAS-meldingen

Vandaag is de beslissing van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 januari jl. in het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 3 juli 2020 gepubliceerd.

Naar aanleiding van een WOB-verzoek komt er een lijst met locatiegegevens van alle bedrijven waarvan een zogenaamde PAS-melding is gedaan in de periode juli 2015 tot 13 januari 2019. Op deze lijst zullen alleen de locatiegegevens worden opgenomen. PAS-melders kunnen in de beslissing lezen hoe te handelen indien zij tegen de herziene beslissing op bezwaar beroep in willen stellen en daarbij een verzoek om een voorlopige voorziening doen. Op Rijksoverheid.nl vindt u het besluit van 4 maart 2021 en de op 2 april 2021 openbaar gemaakte locatiegegevens.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Helpdesk.