Eerste Kamer debatteert over de stikstofwet

Vandaag behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering.  Het kabinet legt met het wetsvoorstel vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat. De depositie moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.

Er komt tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron-) maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Elke sector levert een bijdrage en kan rekenen op financiële ondersteuning.

De wet legt daarnaast vast dat PAS-meldingen (meldingen van activiteiten onder het voormalige Programma Aanpak Stikstof) en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd worden en dat de maatregelen die nodig zijn om de stikstofuitstoot in een specifiek gebied te verlagen, worden vastgelegd in een provinciaal gebiedsplan.

Deze stikstofaanpak zorgt voor een sterkere natuur en biedt ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten. 

Beeld: ©Rijksoverheid