Aanlevertermijn gegevens PAS-meldingen

Mocht het nodig zijn, krijgen PAS-melders de mogelijkheid om hun gegevens later aan te leveren dan eind januari 2021.

Het blijkt een hele opgave om de gevraagde gegevens aan te leveren om de PAS-melding om te kunnen zetten in een vergunning. Daarom is de mogelijkheid geboden dit uiterlijk 30 april 2021 te doen. Waar mogelijk heeft het de voorkeur om de gegevens eind januari 2021 aan te leveren in verband met ieders wens om de meldingen zo snel mogelijk om te zetten in een vergunning.