AERIUS Calculator 2019A beschikbaar

Vanaf vandaag stelt het RIVM de update van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019A) beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019A kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

Toepassingsbereik uitgebreid & importeren grote bestanden verbeterd

In AERIUS Calculator 2019A is het toepassingsbereik uitgebreid door het mogelijk te maken om de invloed van gebouwen en uittreedsnelheid mee te nemen in de berekening. Daarnaast is het importeren van grote bestanden in Calculator en de Scenario utils verbeterd.

Beschrijving functionaliteiten & handleiding

De uitgebreide beschrijving van deze release en de gewijzigde functionaliteiten staan in de Release Notes. Informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Daar staat zowel de handleiding als factsheets, waarin de technische achtergronden en informatiebronnen uitvoerig zijn gedocumenteerd.

Zie de bijlage hieronder voor informatie over het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019A.