Kabinet en Landbouw Collectief maken afspraken

Het kabinet en het Landbouw Collectief hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de stikstofproblematiek aan te pakken. Zo kan de stikstofneerslag in Nederland omlaag en wordt er gewerkt aan een gezonde toekomst voor de boer in Nederland.

Geen inkrimping veestapel, geen gedwongen sanering

Een gedeeld uitgangspunt van het Landbouw Collectief en het kabinet is dat er geen generieke inkrimping van de veestapel komt en geen gedwongen sanering. Het kabinet gaat in gesprek met het Landbouw Collectief over een investeringspakket voor de landbouw waarbij boeren die door willen gaan op een duurzame manier kunnen doorgaan en boeren die willen stoppen op een vrijwillige basis geholpen worden.

Koeien meer in de wei, aanpassing eiwitgehalte veevoer

De landbouwsector heeft al veel gedaan aan het terugdringen van schadelijke emissies, maar een verdere reductie van de stikstofneerslag is nodig. Het kabinet en het Landbouw Collectief vinden elkaar in een pakket aan maatregelen zoals het aanpassen van het eiwitgehalte van het veevoer, koeien meer in de wei en technische maatregelen bij het uitrijden van mest. Het kabinet deelt het standpunt van het Collectief dat boeren ook financieel in staat moet worden gesteld deze maatregelen te nemen.

Legalisatie activiteiten PAS met minimale uitstoot

Ook heeft het kabinet aangegeven dat bedrijven en activiteiten die onder het PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht hadden, gelegaliseerd worden. Dit geldt voor activiteiten waarvan de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar niet overschreed.

Verdere uitwerking maatregelen

Om de stikstofproblematiek op te lossen zijn alle partijen nodig. Het kabinet en het Landbouw Collectief hebben uitgesproken met elkaar in gesprek te blijven en verdere maatregelen uit te werken.