Minister van der Wal tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Op maandag 30 oktober 2023 heeft minister van de Wal voor Natuur en Stikstof het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) mede ondertekend. Onder leiding van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vond het tekenmoment plaats samen met andere ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en branche- en netwerkorganisaties. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Dat is goed voor natuur, gezondheid en het klimaat.

Het ondertekenen van dit convenant is een belangrijke stap bij de verduurzaming van bouwprojecten en daarmee het verminderen van de stikstofuitstoot. De doelstelling van het convenant is een emissiereductie van 60% stikstofoxide in 2030 in de bouwsector ten opzichte van 2018.

Routekaart

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken nauw samen binnen het programma SEB. De routekaart SEB is een van de instrumenten binnen het programma. Deze routekaart helpt de bouwsector verder op weg naar schoon en emissieloos bouwen in 2030 en verder. De routekaart geeft de sector stap voor stap duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. De eerste resultaten tonen al aan: meer en meer projecten met emissieloos én schoner materieel.

Lichter materieel zal daarbij eerder emissieloos worden dan zwaarder of specialistisch materieel. Deze afspraken dragen bij aan het halen van de doelstellingen op het gebied van stikstof, natuur, klimaat (CO₂) en schone lucht. Dit gebeurt onder meer door steeds slimmer en meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten. Met het convenant verbinden partijen zich aan de routekaart. 

Ruim 1 miljard beschikbaar voor schoon en emissieloos bouwen

Het Rijk stelt ruim 1 miljard euro beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw. Dit geld wordt gebruikt voor subsidies, ondersteuning van ondernemers en ontwikkeling van kennis. Het Rijk ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel.

Kijk voor meer informatie over het convenant op www.opwegnaarseb.nl