Actualisatie AERIUS uitgesteld

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek. Daardoor is de eerder aangekondigde releasedatum van 22 november 2022 voor de actualisatie van AERIUS helaas niet haalbaar.  

De geconstateerde fout heeft betrekking op de emissiefactor die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen. Dit werkt mogelijk ook door op de nieuwe versie van AERIUS Calculator en Monitor. De actualisatie gaat pas door als zeker is dat voor pluimvee- en varkensstallen de juiste emissiefactoren in het systeem zitten. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt. De fout heeft geen invloed op AERIUS Calculator 2021, de nu wettelijk voorgeschreven versie in het kader van toestemmingverlening.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Zoals elk jaar liggen procedures voor vergunningverlening tijdelijk stil in afwachting van de actualisatie. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het RIVM geven volgende week een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum. Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.