Advies over handreiking natuurdoelanalyses

De Ecologische Autoriteit heeft op verzoek van het Rijk en provincies een advies uitgebracht over de handreiking natuurdoelanalyses. De natuurdoelanalyses hebben een belangrijke rol in de gebiedsgerichte aanpak. In het advies spreekt de Ecologische Autoriteit zich positief uit over de kwaliteit en volledigheid van de handreiking. De handreiking is op hoofdlijnen geschikt om tot bruikbare natuurdoelanalyses te komen. De Ecologische Autoriteit heeft wel drie aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden samen met de handreiking gebruikt bij het opstellen van de natuurdoelanalyses. 

Dit is het eerste advies van de onlangs ingestelde Ecologische Autoriteit. In het advies beoordeelt de Ecologische Autoriteit in hoeverre het gebruik van de handreiking leidt tot volledige en goed onderbouwde natuurdoelanalyses.

Natuurdoelanalyse

Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken. Provincies gebruiken deze analyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het halen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Ook de uiteindelijke natuurdoelanalyses zullen getoetst worden door de Ecologische Autoriteit. Met het advies op de handreiking geeft de Ecologische Autoriteit vooraf punten mee voor het opstellen van de natuurdoelanalyses. 

Lees hier het advies van de Ecologische Autoriteit.