Subsidie voor duurzame scheepvaart met walstroom

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt met ingang van vandaag een subsidie van in totaal 31 miljoen euro open voor de aanleg van zogeheten walstroom in zeehavens.

Met walstroom kunnen schepen gebruik maken van het elektriciteitsnet en hoeven zij niet aan de kade vervuilende motoren te laten draaien om stroom op te wekken. Walstroom vermindert de uitstoot van stikstof en geluidsoverlast en draagt bij aan een schonere lucht.

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers kunnen vanaf nu deze subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt per project maximaal 35% van de investeringskosten met een maximum van € 5 miljoen. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend via RVO.nl