Adresgegevens PAS-meldingen gedeeld op Rijksoverheid.nl

De bedrijfsadresgegevens van PAS-melders zijn gedeeld op Rijksoverheid.nl. Minister Van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof is genoodzaakt om deze gegevens openbaar te maken door de uitspraak van de Raad van State (RvS) op 19 januari 2022. 

Adresgegevens PAS-meldingen openbaar

Het verzoek tot openbaarmaking van de adresgegevens is gedaan volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is altijd tegen openbaarmaking van deze gegevens geweest vanwege de privacygevoelige informatie. Daarom is eerst geweigerd om de gegevens bekend te maken en is er hoger beroep ingesteld. De RvS heeft op 19 januari jl. geoordeeld dat de adresgegevens toch openbaar gemaakt moeten worden. Binnen drie weken na de uitspraak moest de minister de gevraagde bedrijfsadresgegevens openbaar maken.

Lees hier meer over het openbaar maken van de bedrijfsadresgegevens.