Uitstel in afhandeling van enkele vergunningaanvragen Wet natuurbescherming

In de release van AERIUS Calculator van 13 januari 2022 is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen.

Gebleken is dat de bevoegde gezagen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming in behandeling kunnen nemen dan wel afhandelen. De provincies hebben hiervoor in sommige gevallen een extra functionaliteit in AERIUS Calculator nodig. Naar verwachting is deze binnen twee weken beschikbaar. Het betreft de functionaliteit die regelt dat:

- De totale emissie per situatie getoond wordt in kilo's. Deze wordt nu getoond in ton. 

- Een tekstuele toevoeging zal uitleggen dat voor alle gebieden binnen 25 km is gerekend, maar dat alleen gebieden met resultaten groter dan 0,00 mol/ha/jaar in de tabel worden getoond. De gebieden waar de resultaten onder de 0,00 liggen worden niet getoond.

Voor het omgaan met randeffecten van de 25 km afstandsgrens bij het uitvoeren van een berekening bij intern salderen, is een handreiking op de website van BIJ12 beschikbaar.  Deze wordt nog aangevuld met een visualisatie van de randeffecten. Dit is voorzien op een later moment. Ook hiervoor geldt dat aanvragen die hierop wachten nog even niet opgepakt kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Helpdesk