Verkenning structurele toestemmingsverlening

In opdracht van het Rijk en de provincies is een werkdocument opgesteld over de mogelijkheden om toe te werken naar een structureel systeem van toestemmingsverlening voor projecten met stikstofdepositie.

Het werkdocument omvat achtergronden en een schets van mogelijke ‘bouwstenen’ hiervoor. De provincies en het Rijk werken de komende tijd verder aan de doorontwikkeling van toestemmingsverlening, waarbij de inzichten van dit werkdocument betrokken kunnen worden.