Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel in consultatie

Om de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof van bouwmateriaal te verkleinen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidieregeling gemaakt. Ondernemers kunnen de subsidie gebruiken voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines, elektrificatie en schoner maken van bestaande machines en voor het ontwikkelen van nieuwe emissieloze machines. De regeling is op 3 december 2021 in consultatie gebracht.

Tot en met 16 januari 2022 kan er gereageerd worden op onder meer de werkbaarheid van de aanvraagprocedure, de hoogte van de subsidiebedragen en de lijst met bouwmachines die in aanmerking komen voor subsidie. 
Deze subsidieregeling is een onderdeel van de programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Samen met stakeholders in de bouwsector wordt een routekaart opgesteld die de sector verder op weg helpt naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.