Samenhangende gebiedsplannen van provincies

Provincies presenteren samenhangende gebiedsplannen ter voorbereiding op de komst van het regeerakkoord.  Lees meer op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO).