Voortgangsrapportage Natuur

Elk jaar verzamelen provincies samen met het Rijk informatie over hoe het met de natuur staat in de Voortgangsrapportage Natuur. Op 26 november 2021 is de 7de versie van de Voortgangsrapportage Natuur verschenen. Lees meer op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO).